Zelena tv je dio projekta “Zelena priča” koji je nastao suradnjom tri lokalne akcijske grupe (LAG Vallis Colapis, LAG Una i LAG Petrova Gora). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Ovdje saznajte detaljnije o prijektu.

Kralja Petra Svačića 4, 44410 Vrginmost

Tel: +385 44 881 539

lpetrovagora@gmail.com

www.lag-petrova-gora.hr

Sv. Mihovila 2 – MAJUR, 44 430 Hrvatska Kostajnica

Tel: + 385 99 207 88 74

info@lag-una.hr

www.lag-una.hr

SJEDIŠTE (OZALJ)

Kurilovac 1, 47280 Ozalj

+385 47 731 400 / +385 47 731 112

PODRUŽNICA KARLOVAC

Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac

+385 47 842 834

lag@vallis-colapis.hr

leader.vallis-colapis.hr