Lokalna akcijska grupa Petrova Gora je osnovana 17.03.2010. s ciljem sudjelovanja u poticanju ruralnog i regionalnog razvitka, te radi provedbe programa i projekata koji doprinose održivom i ruralnom razvoju.

Lag Petrova Gora nalazi se u središnjoj hrvatskoj i obuhvaća općine Barilović, Krnjak i Vojnić, koje administrativno pripadaju Karlovačkoj županiji te općine Gvozd i Topusko, koje administrativno pripadaju Sisačko–moslovačkoj županiji.
Područje Lag-a Petrova Gora prostire se na 938,77 km2 , što predstavlja 14,6% teritorija Karlovačke županije i 9,2 % Sisačko – moslovačke županije. Stanovništvo Lag-a živi u 155 naselja u 5 općina.

Osobitost Lag-a je visoko vrijedna biološka raznolikost i prirodna baština čiji su dijelovi radi svog međunarodnog značaja uvršteni u međunarodnu mrežu prirodne baštine NATURA 2000.

Daljnju zemljopisnu specifičnost ovog prostora karakterizira Petrova Gora s najvišim vrhom Petrovcem na 512 mnv, brdovitost terena, krško podzemlje s velikim špiljskim sustavima i krške rijeke, termalni izvori vode.

Bogatstvo prirodne i kulturne baštine područja Lag-a koji se rasprostire na mikroregiji Kordun, koja predstavlja prije svega etnokulturnu regiju, predstavlja naš temeljni resurs za razvoj.

Kontakt

Lokalna akcijska grupa PETROVA GORA

Kralja Petra Svačića 4, 44410 Vrginmost

Tel: +385 44 881 539

lpetrovagora@gmail.com

www.lag-petrova-gora.hr