Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis u partnerstvu sa Lokalnom akcijskom grupom Una i Lokalnom akcijskom grupom Petrova Gora provodi projekt „Zelena priča“.

Ovim projektom će se doprinijeti promociji i razvoju integrirane ponude ruralnog turizma na području sve tri lokalne akcijske grupe.

U ostvarenju cilja „Promocija i razvoj integrirane ponude ruralnog turizma“ provesti će se sljedeće aktivnosti:

 

  • organizacija edukacija na temu interpretacije baštine, edukacija o selektivnim oblicima turizma, prijenos znanja i vještina o vrednovanju turističkog potencijala područja LAG-a Una te edukacija za turističkog vodiča u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje,
  • pokretanje digitalne televizije – izraditi će se web stranica na kojoj će biti prikazani snimljeni prilozi razvojnih dionika sa područja provedbe, te će digitalna televizija kao i prilozi biti promovirani na društvenim mrežama
  • vrednovanje turističkog potencijala područja LAG-a Una kroz izradu operativnog plana turističkog potencijala i promocija istog promotivnim/informativnim materijalima nabava opće rekreacijske opreme
  • promocija i vidljivost projekta

 

LAG PETROVA GORA

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora je osnovana 17.03.2010. s ciljem sudjelovanja u poticanju ruralnog i regionalnog razvitka, te radi provedbe programa i projekata koji doprinose održivom i ruralnom razvoju.

Lag Petrova Gora nalazi se u središnjoj hrvatskoj i obuhvaća općine Barilović, Krnjak i Vojnić, koje administrativno pripadaju Karlovačkoj županiji te općine Gvozd i Topusko, koje administrativno pripadaju Sisačko–moslovačkoj županiji.

LAG UNA

Lokalna akcijska grupa Una dobila je ime po rijeci jedinstvene smaragdne boje čija krajobrazna vrijednost čini ekološki najznačajnije područje LAG-a Una. Skupa s ornitološkim rezervatom Đol Dražiblato, Sunjskim poljem i parkom šuma Brdo Djed čini 45 % područja LAG-a Una koje pripada zaštićenoj površini NATURA 2000.

Grad Hrvatska Kostajnica i općine Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja nalaze se u južnom dijelu kontinentalne Hrvatske, a administrativno pripadaju Sisačko-moslavačkoj županiji. Zajedno na području od 1.045 km² živi 11 438 stanovnika.

LAG VALLIS COLAPIS

LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER-CLLD mjere Programa ruralnog razvoja.

LAG pokriva područje 14 ruralnih gradova i općina Karlovačke i Zagrebačke županije (Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja, Krašić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko i Žumberak).

Video produkcija: IZVAN FOKUSA

Izvan fokusa tim grupa je mladih i ambicioznih kreativaca koji unazad osam godina zajednički produciraju fotografske, televizijske, filmske i video sadržaje te organiziraju događanja, festivale i provode razne marketinške aktivnosti. Tim ima ured u Karlovcu te u Zagrebu, gdje koristi i televizijski studio Unison za realizaciju brojnih TV projekata.

Čak 90% našeg tima od gotovo dvadeset članova čine mladi, koji su stekli zavidno iskustvo rada u kreativnim i kulturnim industrijama.